GENOM TIDERNA Stockholms Kartor är en historisk databas med geografisk information för innerstaden definierat som området inom 1800-talets stadstullar. Den behandlar staden från forntid till nutid. VARNING – DETTA ÄR EN BETA På den här webbplatsen publiceras fortlöpande databasen i form av webbkartor. De är dock långt ifrån färdiga. Tvärtom. De är knappt påbörjade. Stora delar saknas och du kommer stöta på mängder av fel. HUVUDMATERIAL Grunden för databasen är storskaliga Stockholmskartor och äldre tomtkartor från Stockholms Stadsarkiv och Stockholms Stadsbyggnadskontor, byggnadsinventeringar och arkeologiska rapporter från Stockholms Stadsmuseum. Dessa har digitaliserats och vektoriserats. ÖVRIGA KÄLLOR Som komplement till ovan data har mycket bebyggelsehistorik hämtats från Riksantikvarieämbetet, Stockholmskällan och Digitalt Stadsmuseum. Även verk såsom «Gamla Stan – Hus för hus» Margareta Cramér, «Malmarna» Göran Bergquist och Sune Malmquist. OM MIG Jag heter Axel von Matern och detta är ett hobbyprojekt.
GENOM TIDERNA Stockholms Kartor är en historisk databas med geografisk information för innerstaden definierat som området inom 1800-talets stadstullar. Den behandlar staden från forntid till nutid. VARNING – DETTA ÄR EN BETA På den här webbplatsen publiceras fortlöpande databasen i form av webbkartor. De är dock långt ifrån färdiga. Tvärtom. De är knappt påbörjade. Stora delar saknas och du kommer stöta på mängder av fel. HUVUDMATERIAL Grunden för databasen är storskaliga Stockholmskartor och äldre tomtkartor från Stockholms Stadsarkiv och Stockholms Stadsbyggnadskontor, byggnadsinventeringar och arkeologiska rapporter från Stockholms Stadsmuseum. Dessa har digitaliserats och vektoriserats. ÖVRIGA KÄLLOR Som komplement till ovan data har mycket bebyggelsehistorik hämtats från Riksantikvarieämbetet, Stockholmskällan och Digitalt Stadsmuseum. Även verk såsom «Gamla Stan – Hus för hus» Margareta Cramér, «Malmarna» Göran Bergquist och Sune Malmquist. OM MIG Jag heter Axel von Matern och detta är ett hobbyprojekt.